เลเซอร์ตัวอักษร

งานตัดเลเซอร์ตัวเลข ความหนา 1 มิล ขนาด 3 นิ้ว
ประโยนช์ที่นำมาใช้ สำหรับ ทำป้ายบ้านเลขที่ เลขที่ห้อง และงานตกแต่งภายใน ภายนอก
หมายเหตุ ขนาด ความหนา และแบบอื่นสั่งทำได้ รับตัดตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป