แผ่นสแตนเลสเจาะรู  สแตนเลสแผ่นเจาะรู

 

แผ่นสแตนเลสเจาะรูกลม

แผ่นสแตนเลสเจาะรูยาวสล็อต