เลือกหน้า

เหล็กฉีก สแตนเลสฉีก 

เหล็กฉีก สแตนเลสฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีก แผ่นเหล็กฉีก เหล็กฉีก เหล็กยืด แผ่นเหล็กยืด

ขนาดแผ่น  1220×2440 mm.  =  4×8 ฟุต = 122 x 244 cm

ขนาดแผ่น  1525×3050 mm.  =  5×10 ฟุต = 152 x 305 cm

ขนาดแผ่น  610×8540 mm.  =  2×28 ฟุต = 61 x 854 cm

สินค้าพร้อมส่ง

ขนาดรูของ ตะแกรงฉีก

การดูเบอร์ ตะแกรงฉีก

การดูเบอร์ ตะแกรงฉีก  เบอร์ขึ้นต้นเหมือนกัน  คือ  ขนาดรูเท่ากัน  ส่วนเบอร์ด้านหลัง คือ  ความหนา  และ  สัน ดูตามรูปด้านล่าง

เหล็กฉีก  4×8 ฟุต

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีก แผ่นเหล็กฉีก เหล็กฉีก เหล็กยืด แผ่นเหล็กยืด
ตะแกรงเหล็กฉีก  XS-31   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33
เหล็กฉีก #XS-31
ขนาดช่องู 12×30.5. mm.
ความหนา 1.2 มิล
สัน 1.5 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-32
ขนาดช่องู 12×30.5. mm.
ความหนา 1.6 มิล
สัน 2 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-33
ขนาดช่องู 12×30.5. mm.
ความหนา 2.3 มิล
สัน 3 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm

ตะแกรงเหล็กฉีก  XS-41   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42F ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43

เหล็กฉีก #XS-41
ขนาดช่องู 22×50.8 mm.
ความหนา 1.6 มิล
สัน 2 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-42
ขนาดช่องู 22×50.8 mm.
ความหนา 2.3 มิล
สัน 2.5 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-42F
ขนาดช่องู 22×50.8 mm.
ความหนา 2.3 มิล
สัน 3 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-43
ขนาดช่องู 22×50.8 mm.
ความหนา 3.2 มิล
สัน 3.5 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm

ตะแกรงเหล็กฉีก  XS-51   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-53

เหล็กฉีก #XS-51
ขนาดช่องู 25×61 mm.
ความหนา 1.6 มิล
สัน 2.5 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-52
ขนาดช่องู 25×61 mm.
ความหนา 2.3 มิล
สัน 3 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-53
ขนาดช่องู 25×61 mm.
ความหนา 3.2 มิล
สัน 4 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-53A
ขนาดช่องู 25×61 mm.
ความหนา 3 มิล
สัน 4 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm

ตะแกรงเหล็กฉีก  XS-61   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-62   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-63

เหล็กฉีก #XS-61
ขนาดช่องู 34×76.2 mm.
ความหนา 2.3 มิล
สัน 3 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-62
ขนาดช่องู 34×76.2 mm.
ความหนา 3.2 มิล
สัน 4 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-63
ขนาดช่องู 34×76.2 mm.
ความหนา 4.5 มิล
สัน 5 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-63A
ขนาดช่องู 34×76.2 mm.
ความหนา 5 มิล
สัน 4 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm

ตะแกรงเหล็กฉีก  XS-71   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-72   ตะแกรงเหล็กฉีก XS-73

เหล็กฉีก #XS-71
ขนาดช่องู 50×152 mm.
ความหนา 2.3 มิล
สัน 3.5  มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-72
ขนาดช่องู 50×152 mm.
ความหนา 3.2 มิล
สัน 4  มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #XS-73
ขนาดช่องู 50×152 mm.
ความหนา 4.5 มิล
สัน 5  มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm

เหล็กฉีก ลายตกแต่ง 4×8 ฟุต

ตะแกรงเหล็กฉีก  ED-01-12  ตะแกรงเหล็กฉีก ED-02-20  ตะแกรงเหล็กฉีก ED-03-20  ตะแกรงเหล็กฉีก ED-04-20

เหล็กฉีก #ED-01-12
ขนาดช่องู 9×22 mm.
ความหนา 1.2 มิล
สัน 2.3 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #ED-02-20
ขนาดช่องู 16.5×75 mm.
ความหนา 2 มิล
สัน 3 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #ED-03-20
ขนาดช่องู 16×120 mm.
ความหนา 2 มิล
สัน 2.5 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #ED-04-20
ขนาดช่องู 30×110 mm.
ความหนา 2 มิล
สัน 3 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #ED-05-16
ขนาดช่องู 19×28 mm.
ขนาดช่องู 19×44 mm.
ความหนา 1.6 มิล
สัน 3 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #ED-06-16
ขนาดช่องู 15×55 mm.
ความหนา 1.6 มิล
สัน 2.5 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #ED-07-20
ขนาดช่องู 26×45 mm.
ขนาดช่องู 26×85 mm.
ความหนา 2 มิล
สัน 3 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
เหล็กฉีก #ED-08-20
ขนาดช่องู 16×58 mm.
ความหนา 2 มิล
สัน 3 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm

เหล็กฉีก 5×10 ฟุต

เหล็กฉีก #XS-32
ขนาดช่องู 12×30.5. mm.
ความหนา 1.6 มิล
สัน 2 มิล
ขนาดแผ่น 5 x 10.ฟุต 1525 x 3050 mm
เหล็กฉีก #XS-41
ขนาดช่องู 22×50.8 mm.
ความหนา 1.6 มิล
สัน 2 มิล
ขนาดแผ่น 8 x10. ฟุต 1525×3050. mm
เหล็กฉีก #XS-42
ขนาดช่องู 22×50.8 mm.
ความหนา 2.3 มิล
สัน 2.5 มิล
ขนาดแผ่น 5 x10  ฟุต 1525×3050. mm
เหล็กฉีก #XS-43
ขนาดช่องู 22×50.8 mm.
ความหนา 3.2 มิล
สัน 3.5 มิล
ขนาดแผ่น 5 x10  ฟุต 1525×3050 mm
เหล็กฉีก #XS-52
ขนาดช่องู 25×61 mm.
ความหนา 2.3 มิล
สัน 3 มิล
ขนาดแผ่น 5 x10. ฟุต 1525×3050. mm
เหล็กฉีก #XS-53
ขนาดช่องู 25×61 mm.
ความหนา 3.2 มิล
สัน 4 มิล
ขนาดแผ่น 5 x10. ฟุต 1525×3050. mm

เหล็กฉีก ขนาดแผ่น 2×28 ฟุต ขายยกม้วน

ตะแกรงฉีก  รูขนาดเล็ก

เหล็กฉีก #ES-206-4×8
ขนาดช่องู 4×8 mm.
ความหนา 0.6 มิล
สัน 0.8 มิล
ขนาดแผ่น 2×28. ฟุต 610×8540 mm
เหล็กฉีก #ES-206-5×10
ขนาดช่องู 5×10 mm.
ความหนา 0.6 มิล
สัน 0.8 มิล
ขนาดแผ่น 2×28. ฟุต 610×8540 mm
เหล็กฉีก #ES-206-7×14
ขนาดช่องู 7×14 mm.
ความหนา 0.6 มิล
สัน 0.8 มิล
ขนาดแผ่น 2×28. ฟุต 610×8540 mm
เหล็กฉีก #ES-206-8×16
ขนาดช่องู 8×16 mm.
ความหนา 0.6 มิล
สัน 0.8 มิล
ขนาดแผ่น 2×28. ฟุต 610×8540 mm
เหล็กฉีก #ES-206-10×20
ขนาดช่องู 10×20 mm.
ความหนา 0.6 มิล
สัน 0.8 มิล
ขนาดแผ่น 2×28. ฟุต 610×8540 mm

สแตนเลสฉีก 4×8 ฟุต

สแตนเลสฉีก #XS-32S
ขนาดช่องู 12×30.5. mm.
ความหนา 1.5 มิล
สัน 2.5 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm
สแตนเลสฉีก #XS-41S
ขนาดช่องู 22×50.8 mm.
ความหนา 1.5 มิล
สัน 2 มิล
ขนาดแผ่น 4 x8. ฟุต 1220×2440. mm