เลือกหน้า

ตะแกรงรูสามเหลี่ยม

ตะแกรงปั้มเจาะรูสามเหลี่ยม

ตัวอย่างรูสามเหลี่ยม
บริการ ปั้มเจาะรูสามเหลี่ยมโลหะ และ ปั้มเจาะรูสามเหลี่ยมอโลหะ ทุกชนิด
ขนาดรูสามเหลี่ยม มีขนาด 3 มิล หรือสามารถสั่งทำได้ตามต้องการ

 

ตะแกรงรูสามเหลี่ยม สินค้าพร้อมส่ง
งานสต๊อก ที่ทางบริษัทผลิต วัตถุดิบ คือ เหล็ก โดยผลิตมาเป็น ตะแกรงเจาะรูที่เรียกว่า ตะแกรงเหล็กขาวเจาะรู รูปแบบของตะแกรง คือรูสามเหลี่ยม ที่เรียกว่า ตะแกรงเหล็กขาวเจาะรูสามเหลี่ยม
Triangle Perforated

ตะแกรงรูสามเหลี่ยม  ตะแกรงขัดดอกหญ้า

Dia 3 mm.

วัตถุดิบที่ใช้
– เหล็กขาว ( SPCC-SD )
ขนาดมาตรฐานของแผ่น ( Standard Size Sheet )

กว้าง1,220 มิล x ยาว 2,440 มิล ,
กว้าง 4 ฟุต x ยาว 8 ฟุต ,
กว้าง 1.20 เมตร x ยาว 2.4 เมตร

 

โลหะ
ความหนา
เหล็ก
    
    
    
   
   
   
   
   

ขนาดรูของตะแกรงสามเหลี่ยม
ขนาดรูรอบด้าน 3 ด้าน. กว้าง 3 มิล
ขนาดความสูง 2.6 มิล
รูปแบบของรู

Hole Patterns รูปแบบรู คือ รูปแบบของแผ่นเจาะรู ส่วนหัวและส่วนท้ายของแผ่น

ตะแกรงเจาะรูสามเหลี่ยมลาย 60 องศา

ตะแกรงรูสามเหลี่ยม สินค้าสั่งทำ

 

 

วัตถุดิบที่ใช้
แผ่นเหล็กขาว แผ่นเหล็กดำ แผ่นสังกะสี แผ่นอลูมเนียม แผ่นสแตนเลส แผ่นคอมโพสิต แผ่นไม้ แผ่นพลาสติก แผ่นยิปซัม

ขนาดมาตรฐานของแผ่น ( Standard Size Sheet )

กว้าง1,220 มิล x ยาว 2,440 มิล  ,  กว้าง 4 ฟุต x ยาว 8 ฟุต  , กว้าง 1.20 เมตร x ยาว 2.4 เมตร

กว้าง1525 มิล x ยาว 3050 มิล  ,  กว้าง 5 ฟุต x ยาว 10 ฟุต  , กว้าง 1.50 เมตร x ยาว 3.5 เมตร

 

ตะแกรงรูสามเหลี่ยม ตะแกรงสามเหลี่ยม ตะแกรงคัดดอกหญ้า แผ่นตะแกรงสามเหลี่ยม ตะแกรงเจาะรู แผ่นตะแกรง แผ่นเหล็กเจาะรู แผ่นสแตนเลสเจาะรู โรงงานเหล็ก ตัดเลเซอร์ แผ่นตะแกรงฉีก พับโลหะ แผ่นโลหะ แผ่นเหล็ก

แผ่นเหล็กขาวเจาะรูสามเหลี่ยม แผ่นเหล็กดำเจาะรูสามเหลี่ยม แผ่นสังกะสีเจาะรูสามเหลี่ยม  แผ่นอลูมเนียมเจาะรูสามเหลี่ยม แผ่นสแตนเลสเจาะรูสามเหลี่ยม แผ่นคอมโพสิตเจาะรูสามเหลี่ยม แผ่นไม้เจาะรูสามเหลี่ยม แผ่นพลาสติกเจาะรูสามเหลี่ยม แผ่นยิปซัมเจาะรูสามเหลี่ยม

ตะแกรงรูสามเหลี่ยม,ตะแกรงสามเหลี่ยม,ตะแกรงคัดดอกหญ้า,แผ่นตะแกรงสามเหลี่ยม,ตะแกรงเจาะรู,แผ่นตะแกรง,แผ่นเหล็กเจาะรู,แผ่นสแตนเลสเจาะรู,โรงงานเหล็ก,ตัดเลเซอร์,แผ่นตะแกรงฉีก,พับโลหะ,แผ่นโลหะ,แผ่นเหล็ก