เลือกหน้า

รายละเอียดตะแกรงเจาะรู

 

ตะแกรงแผ่นเจาะรูกลมลายสลับ 60 องศา

Material Thickness
Steel 4×8 0.4 0.5 0.6 0.7 1  1.2 1.4 2 3 4.5  6 8 9
Stainless 4×8 0.5 0.6 0.7 1 1.2 1.5 2 3
Steel 5×10 1.5
Stainless 5×10 1

ตะแกรงแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม

 

โลหะ
ความหนา
เหล็ก 4×8

0.7

1.0

1.4

สแตนเลส 4×8

1.0

 

ตะแกรงแผ่นเจาะรูยาว

Material Thickness
Steel 4×8 0.7 1 1.4 2 3
Stainless 4×8 1
Steel 5×10 1.5 3
Stainless 5×10 1 1.5

ตะแกรงแผ่นเจาะรูสี่หกเหลี่ยม

โลหะ
ความหนา
เหล็ก
0.5

0.6

0.7

1

1.4
    
   
   
   
   
   

ตะแกรงแผ่นเจาะรูสามเหลี่ยม

โลหะ
ความหนา
เหล็ก
    
    
    
   
   
   
   
   

ตะแกรงแผ่นเจาะรูตกแต่ง

โลหะ
ความหนา
เหล็ก

1.0

สแตนเลส

ตะแกรงแผ่นเจาะรูกลมลายตรง 90 องศา

โลหะ
ความหนา
เหล็ก

0.7

สแตนเลส

ตะแกรงแผ่นเจาะรูกลมถี่ ลายสลับ 60 องศา

โลหะ
ความหนา
เหล็ก

0.7

1

สแตนเลส

ตะแกรงแผ่นรูวงรี

โลหะ
ความหนา
เหล็ก

สแตนเลส

ตะแกรงปั้มนูนกลม

โลหะ
ความหนา
เหล็ก

สแตนเลส

ตะแกรงปั้มนูนกลม

โลหะ
ความหนา
เหล็ก

สแตนเลส

ตะแกรงคัดกรวด

โลหะ
ความหนา
เหล็ก

สแตนเลส

 

โลหะ
ความหนา
เหล็ก
1.2 1.6
สแตนเลส
2
อลูมิเนียม

 

 

โลหะ
ความหนา
เหล็ก
1.2
สแตนเลส
1
อลูมิเนียม