เลือกหน้า

เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามโลหะกิจ

เป็นโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายตะแกรงเหล็กรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยมีประสบการณ์ มานานกว่า 30 ปี ผู้ก่อตั้งคือ คุณสมพงษ์ จุลพรรณศักดิ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เราได้พัฒนาบริษัทให้ก้าวตามโลกปัจจุบันและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขั้น เราเน้นพัฒนาทั้งทางด้านโครงสร้างต่างๆขององค์กร บุคลากรที่มีความเชียวชาญและพร้อมให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงเทคนิคใหม่ๆที่เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของงานในแต่ละภาคส่วน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการหลากหลายของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด

บริษัทของเราจึงเป็นบริษัทที่มั่งคง มีความเชี่ยวชาญ และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมที่จะบริการสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า บริษัทของเราจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการค้าเหล็ก

บริษัทของเรา

เลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงเป็นผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยี ในงาน โลหะทุกชนิด และบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และรับประกันคุณภาพงาน

Current 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามโลหะกิจ เป็นบริษัทที่ซื่อตรงและตรงต่อเวลาเสมอ ทั้งนี้ลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะให้ความไว้วางใจกับบริษัทและบริการของเรา

นิยามของบริษัท
“ประณีต มาตรฐาน คืองานของเรา”