เลือกหน้า

งานตกแต่ง

ตะแกรงแผ่นเจาะรูลายตกแต่ง

ตะแกรงลายดาว
เหล็กขาว หนา 1 มิล 4 ‘ x 8 ‘

ตะแกรงลายดอกจิก
เหล็กขาว หนา 1 มิล 4 ‘ x 8 ‘

ตะแกรงลายรูกุญแจ
เหล็กขาว หนา 1 มิล 4 ‘ x 8 ‘

ตะแกรงลายอิฐ
เหล็กขาว หนา 1 มิล 4 ‘ x 8 ‘

โลหะ
ความหนา
เหล็ก

1.0

สแตนเลส